WhatsApp
Telefoon
#WOT deel 5: lafheid

#WOT deel 5: lafheid

Lafheid ~ 1) Bangheid 2) Bloheid 3) Flauwiteit 4) Gebrek aan moed 5) Handeling 6) Kleinhartigheid 7) Laffe daad 8) Lafhartigheid 9) Smakeloosheid 10) Uiting 11) Weekheid 12) Zouteloosheid Er is een reden waarom ik voor dit woord kies vandaag en die ga ik uitgebreid...

Pin It on Pinterest