Logo_InternetbureauDrsPee
WhatsApp
Telefoon
Taalkunde: de fonologie

Taalkunde: de fonologie

Fonologie is de leer van de klanken, de grondlegger hiervan is Ferdinand de Saussure. De fonologie leert je niet hoe je klanken moet uitspreken, maar hoe ze gemaakt worden. Het gaat om de opbouw van een klank: waar wordt de klank gemaakt, is een van de pijlers van de...

Pin It on Pinterest