WhatsApp
Telefoon

#WOT deel 22: de politie

Politie ~ 1) Agent 2) Bewaker van de openbare orde 3) Beleid 4) De kit 5) Dienst belast met toezicht op orde en veiligheid 6) Gemeentedienst 7) Gemeentelijke dienst 8) Handhaver van de wet 9) Hulpdienst 10) Instelling voor de openbare veiligheid 11) Iemand die...

Pin It on Pinterest