WhatsApp
Telefoon
Schrijfmisverstanden: de inhoudsopgave komt als laatste

Schrijfmisverstanden: de inhoudsopgave komt als laatste

In het zesde deel van de serie schrijfmisverstanden volgt het misverstand dat de inhoudsopgave pas als laatste aan de tekst kan worden toegevoegd. Dit is slechts ten dele waar: de definitieve inhoudsopgave komt als laatste. Je kunt ook een voorlopige inhoudsopgave...
Twaalf schrijfmisverstanden: opdracht is opdracht

Twaalf schrijfmisverstanden: opdracht is opdracht

Vandaag bespreek ik het schrijfmisverstand opdracht is opdracht. Als je de vraag krijgt om een mooi stuk te schrijven, dan heb je een opdracht. Dan moet je natuurlijk ook een mooi stuk schrijven. Je wil uiteraard ook recht doen aan je onderwerp. Het gevolg: een stuk...
Twaalf schrijfmisverstanden: voorkennis nagaan is onnodig

Twaalf schrijfmisverstanden: voorkennis nagaan is onnodig

Dit is deel twee in de serie schrijfmisverstanden. Vandaag het misverstand dat je niet hoeft na te gaan welke voorkennis de lezer al heeft. Vroeger schreef je opstellen voor je docent en later in het vervolgonderwijs voor docenten en nog later in het beroepsleven...