WhatsApp
Telefoon

Were you disappointed, world press?

door | 16 maart 2017 | Overige, Persoonlijk | 2 reacties

verkiezingen

Normally, I write my blog in Dutch, but now, I feel obliged to write to you. Therefore, I address myself to you in English. It saves you the trouble to translate. For my Dutch readers: translation below. My main question is: were you disappointed with our election results?

verkiezingenLet me clarify: I heard our media state that the foreign press was here to cover our elections, mainly because of the ‘threat’ Geert Wilders poses. True, he is anti islamic, anti immigration and anti muslim. However, he won only slightly in the elections today. So, were you disappointed that the Dutch didn’t satisfy your need for sensation? Were you disappointed that you had to pack up and leave because you couldn’t give your editors the desired chaos?
Maybe I can help you here. We did have some earthshaking moves in our parliament.
There is Denk, which is a new party that has done some peculiar statements about members of Parliament concerning their voting habits. They made a short movie on, according to them, anti islamic voting in which they named and shamed those MP’s. Which is, in my humble opinion, a bit childish. In Parliament, the MP’s should be able to cast their votes freely without any pressure. This adds pressure to free voting, if they are going to be named and shamed for not voting according to islamic law.
Furthermore, Denk didn’t comment on the riots last Saturday in Rotterdam. They ‘weren’t available’ for comment. They also declined to go to the last debate on Monday withe the other leaders of the party. My opinion: Kuzu didn’t want to be taken to task for his lack of commentary regarding the riots.
Then we have another new party whose leader is like Trump light. This party is called Forum voor Democratie (forum for democracy). The leader of this party is Thierry Baudet. I wrote about him once before, when he sided with Julien Blanc. Baudet said: “If a woman doesn’t want to give you a blowjob, you just have to push her head down over your dick and make her. They like that.” And: “If a woman says no, she actually means yes.” So “grab ‘m by the pussy” isn’t so shocking anymore right?
And then if we look at the bigger picture: all in all the conservative side of the Netherlands won. Even though Jesse Klaver of Groen Links won a lot of seats in Parliament, the progressive side lost a lot.
Take a look at the social-democrats: our proud PvdA. They used to have as many seats as one third in the eighties. Now they have single digits: just nine. Such a shame.
So I am wondering in what kind of world I am waking up tomorrow: will it be a world in which climate change will still have some chance of being turned around? Or will I have to pay more taxes, more rent and more healthcare? And will I still have pension when I turn 67 in 28 years time? Just my two cents.
De Nederlandse vertaling

Was u teleurgesteld, wereldpers?

Laat het me even uitleggen: onze media vertelde dat de buitenlandse pers er was om verslag uit te brengen over de verkiezingen, voornamelijk vanwege de ‘dreiging’ die Wilders zou zijn. Het is waar, hij is anti-islam, anti-immigratie en anti-moslim. Maar hij won gelukkig maar een beetje. Dus: was u teleurgesteld dat de Nederlanders te nuchter waren om uw verlangen naar sensatie te stillen? Was u teleurgesteld dat u uw spullen moest pakken en vertrekken omdat wij u niet de gewenste chaos konden geven?
Misschien kan ik u helpen. Er hebben namelijk wel wat aardverschuivingen plaatsgevonden in het parlement.
Denk is erbij gekomen als nieuwe partij, die wat vreemde uitingen heeft gedaan over parlementsleden en hun stemgedrag. Daar hebben ze een klein filmpje over gemaakt waarin ze de betreffende kamerleden noemden. Dat is naar mijn bescheiden mening een beetje kinderachtig. In de Staten Generaal moet je kunnen stemmen zonder last. Dat wil zeggen: niemand mag jou dwingen om iets te stemmen. Zo’n filmpje legt daar druk op, als je dan wordt benoemd als anti-islamitisch.
Daarbij komt ook nog dat Denk geen reactie heeft gegeven over de situatie in Rotterdam van afgelopen zaterdag. Ze waren ‘niet beschikbaar voor commentaar’. Ook kwam de lijsttrekker niet opdagen in het slotdebat van afgelopen maandag. Ik denk dat Kuzu geen zin had om zich de maat te laten nemen voor zijn gebrek aan commentaar op de rellen van zaterdag.
Dan hebben we ook nog een andere partij wiens leider een soort Trump-light is. Deze partij heet Forum voor Democratie en wordt geleid door Thierry Baudet. Ik schreef al eerder over hem, toen hij zich schaarde aan de zijde van Julien Blanc. Baudet zei: “Als een vrouw je niet wil pijpen, dan moet je haar hoofd gewoon naar je lul toe duwen en haar dwingen.” En: “Als een vrouw nee zegt, dan bedoelt ze eigenlijk ja.” Dus: ‘pak ze in hun kutje’ is niet meer zo schokkend toch?
Als we naar het grotere geheel kijken, dan zien we dat rechts gewonnen heeft in Nederland. Zelfs al heeft Jesse Klaver van Groen Links een groot aantal zetels gewonnen, links heeft toch significant verloren.
En van de PvdA is helemaal niets meer over. De trotse arbeiderspartij die in de jaren tachtig nog soms een derde van het aantal zetels haalde, is geslonken tot enkele cijfers. Zonde.
Dus ik vraag me af in wat voor wereld ik morgen wakker word: zal het een wereld zijn waarin de klimaatverandering nog een kleine kans maakt om een halt te worden toegeroepen? Of word ik wakker in een wereld waarin ik meer belasting moet betalen, meer huur en meer eigen risico in de zorg? En heb ik nog wel een AOW als ik over 28 jaar 67 word?
Zo maar enkele gedachten.

Meer weten of vragen?

Ben je geïnteresseerd geraakt door dit blog? Stuur me een berichtje en help je verder!

2 Reacties

  1. carel

    Ik deel je zorg, zie mijn blogspot van vanmorgen

    Antwoord
  2. alimolenaar

    Ja, het lijkt mooi afgelopen, maar we zijn wel fijn met zijn allen naar rechts geschoven. Het wordt er niet makkelijker op de komende jaren

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest